Foundation "Humanity"


 

 

 

      
Връзки на Български

Начало

История

Ръководство и Управителен съвет

Дейности

Събития

Сътрудничество

Новини

______________________________________________________`

  Проект по програма Грундтвиг

Проучване на технологии и нов подход за обучение на възрастни в сферата на изуствата

01.09.2012 31.08.2014

Дог. № LLP-2012-GRU-LP-21/24.09.2012

Home

   

   

       

                                                      Copyright 2013 Child's Friend..All Rights Reserved